Sau khi tải về các bản giải nén chọn đúng phiên bản mình đang sử dụng ( x86 or x64). Mở file cài đặt ấn next ==> next....finish.


Download: https://www.docdao.net/2020/03/huong-dan-download-va-cai-at-securecrt.html

Khá là đơn giản không có gì khó khăn đúng ko. :))
tiếp tục tới phần crack nhé :

chạy keygen với quyền admin :
===> Ấn generate để tạo mới ==> ấn path trỏ đường dẫn tới ổ đĩa các bạn cài đặt :


===> tiếp tục chọn Licensehelper.exe==> chạy phần mềm vs quyền admin.. :===> ấn next :===> ấn Enter license manually :==> coppy thông tin bên keygen qua và ấn next :===> tương tự cho serial number và license key rùi ấn next :===> tới phần Issue date các bạn coppy vào. còn phần features bỏ trống ấn next :

vậy là xong roài :)) ấn finish :